תנאי שימוש

ג'ייפרוג בע"מ (להלן: "ג'ייפרוג" או "החברה") שמחה לפתוח את שעריה ליזמים, עצמאיים ופרילנסרים בתחילת דרכם להניע מחדש את העיסוק שלכם במרכז תל אביב –במתחם החדשנות של ג'ייפרוג הנמצא ברחוב קפלן 22, תל אביב (להלן: "המתחם"). השימוש במתחם כפוף לתנאים הבאים:
  1. על מנת להיכנס למתחם ולהשתמש בשירותים המוצעים בו עליכם להירשם מראש ולספק לחברה את כל הפרטים הנדרשים על ידה, וכן לקבל אישור בדואר אלקטרוני מן החברה לגבי הימים והשעות בהם תוכלו לעשות שימוש במתחם. לא תותר כניסה למתחם ללא אישור מראש. החברה תשמור על פרטיכם האישיים כפי שנדרש על פי חוק ולא תעשה שימוש בפרטים אלו אלא לצורך שלשמם הם ניתנו.
  2. לא תותר כניסה למתחם מעל לכמות האנשים המוזמנת ולאותם האנשים אשר פרטיהם הוזנו במועד הרישום. במידה ואת/ה ממלאים את הטופס גם בעבור אורחים נוספים, את/ה מצהירים כי קיבלתם את הסכמתם של האורחים הנוספים לספק לנו את פרטיהם האישיים לצורך הרישום.
  3. לא תותר כניסה למתחם לאורחים מתחת לגיל 21.
  4. יש להישמע לכללי המתחם כפי שאלו קבועים בתנאים אלו וכן כפי שיפורסמו מעת לעת במתחם עצמו. החברה שומרת לעצמה את הזכות להוציא מן המתחם ו/או למנוע כניסה בעתיד מאורח/ת שלא יתנהלו בהתאם לכללים.
  5. הכניסה למתחם תהיה מותנית בחתימה על הצהרת בריאות וכן במדידת חום, והכל בהתאם לנהלים הקיימים באותו המועד ביחס למחלת הקורונה, לרבות חבישת מסיכה, שמירת מרחק וכדומה.
  6. חל איסור להכניס מזון למתחם.
  7. יש לנהוג בכבוד כלפי המשתמשים האחרים במתחם, לנהל פגישות ושיחות בשקט ולשמור על הסודיות של מידע של אורחים אחרים אשר יכול ויגיע לאוזניכם.
  8. כחלק מהשירותים המוצעים במתחם תינתן לך האפשרות לעשות שימוש ברשת האלחוטית של החברה. חל איסור לחלוק את הסיסמה לרשת האלחוטית עם מי שאינו אורח במתחם וכן חל איסור לעקוף, לשנות, להתערב או לסכל רכיבי אבטחה שמגינים על הגישה לרשת האלחוטית.
  9. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסגור את המתחם מכל סיבה ובכל עת.
  10. בכפוף לאמור בכל חוק, החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר או עקיף, תוצאתי או מיוחד, שנגרם לאורחים ו/או לצד שלישי כתוצאה משימוש במתחם.

יצירת קשר

לשאלות ופרטים ניתן לפנות גם בטלפון 09-8941444, שלוחה 0
או לדואר האלקטרוני jfrog.tlvhub@jfrog.com

© 2020 JFrog Ltd All Rights Reserved

מתחם החדשנות שלנו אינו פועל זמנית לאור תקנות COVID-19. אנחנו מצפים ומקווים לנתר חזרה בקרוב.

שמרו על קשר 🐸