l

מציג תוצאה אחת

בהתאם להנחיות החדשות, לא נוכל לאפשר כניסה לאורחים למתחם החדשנות שלנו במהלך תקופת הסגר.

אנו מצפים לחידוש הפעילות עם חזרה לשגרה ברוכה.

שנה טובה ומלאה בבריאות וחדשנות לכולם!